Browsing: The Coming Parousia

Chuyên Đề
0

DoidienvoiCamDoHoiThanh.Com – Trong phần chính của chương này chúng ta sẽ tập trung vào sự nguy hiểm của cám dỗ bằng cách xem xét ý nghĩa của hai cụm từ được tìm thấy trong Tân ước:

Sa vào sự cám dỗ (Mathiơ 26: 41)

Giờ thử thách (Khải huyền 3: 10)