Browsing: thai bất hợp pháp

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Một phụ nữ Trung Quốc tên Wujian- không phải là tên thật- gần đây đã làm chứng trước Hội Đồng Nhân Quyền Tom Lantos về chính sách một con của Trung Hoa mà cô là một trong số những nạn nhân gánh chịu hậu quả nặng nề. Câu chuyện được thuật lại trên đài phát sóng Breakpoint,  Washington, D.C.  bởi bình luận viên nổi tiếng Chuck Colson vào mùa giáng sinh 2009 vừa qua.