Browsing: tâm trí

Dưỡng Linh
0

Có thể đôi lúc bạn cảm thấy rằng sự cám dỗ quá mạnh đối với bạn, nhưng đó là lời dối trá của Satan.  Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài đã không để cho cám dỗ đến với bạn nhiều hơn điều Ngài đã đặt để trong bạn nhằm đối phó với nó.  Ngài sẽ không cho phép bất cứ sự cám dỗ nào đến với bạn mà bạn không thể vượt qua được.  Tuy nhiên, bạn cũng phải làm phần việc của mình bằng cách rèn luyện bốn điều mà Kinh Thánh dạy để đối đầu với cám dỗ.