Browsing: sỏi thận

Tin tức
0

HoiThanh.Com – “Muốn tận mắt thấy phép lạ thì hãy đi truyền giáo”, câu nói này đã khá phổ biến giữa vòng anh em truyền giáo Hội thánh Lời Sự Sống bởi tay Chúa làm quá nhiều điều kỳ diệu khi anh em vâng theo Đại Mạng Lệnh ra đi. Tuy nhiên, qua mấy chuyến thăm thành phố vịnh tại Quảng Ninh, tôi rút ra thêm một phương ngôn nữa, đó là “Muốn thấy phép lạ thì hãy tới Quảng Ninh”; vì nơi đây có một Hội thánh truyền giáo năng động.