Browsing: sau bão

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Cơn bão số 11 đi qua được vài ngày, nhưng cho đến hôm nay cả thành phố vẫn còn tồn đọng nhiều rác thải và cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố và khu dân cư. Các cơ quan ban ngành đoàn thể và người dân ai nấy đều chung tay ra sức dọn dẹp vệ sinh trả lại cảnh quang vốn đẹp của một thành phố bên bờ Sông Hàn.