Browsing: quan hệ với chúa

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Thanh niên Hội Thánh Lời Sự Sống vừa có một buổi nhóm phước hạnh tại điểm nhóm Gà 36 vào thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2014. Tuần đầu tiên của năm mới, sau một mùa giáng sinh phước hạnh các bạn thanh niên đã cùng nhau nhóm lại tôn vinh, thờ phượng Đức Chúa Trời và hơn thế nữa, chủ đề đầu năm mới này với sứ điệp thật sự rất quan trọng trong năm mới này đó là nhấn mạnh mới quan hệ với Chúa và với nhau.