Browsing: phúc âm ngũ tuần

100 Năm Tin Lành VN
0

ngu tuan niem vuiHoiThanh.Com – Ngày 19 -10- 2009 đã trở thành một ngày lịch sử của Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam. Với giấy phép hoạt động tôn giáo của Chính phủ được trao cho Hội thánh sau 20 năm lao nhọc, ngày hôm nay 20,000 tín hữu của Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam đã chính thức bước ra từ những buổi thờ phượng thầm lặng tại tư gia để hướng đến thờ phượng tại những ngôi giáo đường công khai cùng những triển vọng rộng mở để phát triển Hội thánh cách hợp pháp trong tương lai.