Browsing: phú thọ hòa

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vui mừng, thỏa lòng, được no nê bởi Lời Chúa là điều mà mỗi tôi con Chúa trải qua và cảm nhận trong những chương trình bồi linh nhân Lễ Cảm tạ Chúa và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại Phú Thọ Hòa.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Với lòng biết ơn Chúa, biết ơn những người đi trước, và trên hết là dâng mọi sự vinh quang cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì mọi việc lành Chúa đã làm trên Hội thánh Tin lành Phú Thọ Hòa … Ngày 21/06/2014, tại nhà thờ Phú Thọ Hòa đã diễn ra chương trình nhân Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Chi Hội Tin Lành Phú Thọ Hòa.