Browsing: phía nam

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Thanh niên khu vực huyện Bảo Lâm gồm có bảy Hội Thánh: Lộc Thành, Lộc Thắng, Lộc Nam, Bờ Kọ, Lộc Lâm, Lộc Tân, Lộc Phú, đã có chương trình bồi linh, thông công tại nhà thờ Tin Lành Lộc Thành vào lúc 13 giờ 30 ngày 12/10/2014.