Browsing: nữu ước

Dưỡng Linh
0

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh 13:8)

tinhyeuthuong1Hoithanh.com – Một hành động yêu thương đơn độc có thể tạo kết quả truyền rung tích cực và có tác động hữu ích vượt ngoài sự tưởng tượng nhất của chúng ta. Chối bỏ hành động yêu thương có thể đưa đến hiệu quả ngược lại.