Browsing: Nữ giáo sĩ William C. Cadman

Tin tức
0

Hoithanh.com – Hơn 30 năm sống trên đất Việt và hầu việc Chúa giữa vòng người An Nam, bà đã cùng chồng đóng góp những công lao to lớn trong việc thiết lập những công tác nền tảng, đào tạo nhân sự, biên dịch trọn bộ Kinh Thánh và để lại một tấm gương lỗi lạc cho nhiều thế hệ kế tiếp noi theo. Bà là nữ giáo sĩ William Chariles Cadman…