Browsing: người nữ singapore sống lại

Quốc Tế
0

hebrews1HoiThanh.Com – Một người phụ nữ Singapore đã được bác sĩ kết luận là đã chết, và đã sống lại sau những lời cầu nguyện khẩn thiết của gia đình. Câu chuyện được thuật lại trên Christian Post vào ngày 30/9 vừa qua.