Browsing: một bước đức tin

Dưỡng Linh
0

Hoa Hue ao depHoiThanh.Com – Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa.  Tiến sĩ Oswald J. Smith có một đam mê cháy bỏng, khao khát “đưa nhà Vua trở lại qua các công tác truyền giáo thế giới”.  Toàn bộ chứa vụ của Hội Thánh People của ông tại Toronto tập trung vào khải tượng nầy.