Browsing: mời gọi

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus công bố sứ điệp phán xét đối với các thành không ăn năn, thậm chí sau khi họ đã nghe Phúc Âm. Tuy nhiên, đối với những ai đến với Đức Chúa Jêsus khi họ nghe Phúc Âm, Ngài hứa sẽ cho họ sự yên nghỉ.