Browsing: miền trung sau bão

Tin tức
0

bao mien trungHoiThanh.Com – Cơn bão số 9 đi qua nhưng người dân miền Trung nói chung và con cái Chúa nói riêng vẫn còn đầy lo toan. Với những thiệt hại nặng nề đối với nhà cửa và hoa màu, các tín hữu ở miền Trung đang thực sự rất cần một bàn tay đưa ra sẵn sàng giúp đỡ của các anh em con cái Chúa xa gần.