Browsing: Masumi Toyotome

Tin Lành
0

songHoiThanh.Com -Bạn thật đang sống chăng? Xin lỗi Bạn vì tôi đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn như thế, nhưng đây là vấn đề vô cùng quan trọng, nên tôi phải đề cập đến. Nếu Bạn không thể quả quyết trả lời, “Vâng, tôi đang sống,” thì có lẽ Bạn chỉ có những vận động của thể xác mà chưa kinh nghiệm được sự thoả mãn thật của sự sống.