Browsing: loisusong.net

Tin tức
0

Hoithanh.com – Là một trong những Hội thánh được thành lập đầu tiên của dòng chảy Lời Sự Sống tại Việt Nam, Hội thánh Lời Sự Sống tại Gia Biên thật tự hào với “bề dày ân điển” Đức Chúa Trời đã phú cho. Tin chắc rằng, Đấng đã khởi sự làm điều lành tại vùng đất Gia Lâm, Long Biên này sẽ tiếp tục làm những điều vĩ đại để Gia Biên cùng Hội thánh chung tiếp tục tiến nhanh, tiến xa tới nhiều vùng đất khác trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng.