Browsing: lọc nước

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Lúc 9 giờ sáng ngày 16/8/2014, Hội Thánh Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang kết hợp với UB YTXH TLH giúp đỡ thiết bị lọc nước cho 40 gia đình tín hữu và thân hữu trong và ngoài Hội Thánh, nhằm tạo điều kiện giúp cho các gia đình có thiết bị lọc nước sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bởi tấm lòng yêu thương trong Chúa Cứu thế Giê-xu, Hội Thánh tích cực chia sẻ với cộng đồng những nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống.