Browsing: Li-băng

Quốc Tế
0

Elie Hasbani là một người Mỹ gốc Li-băng, ông không bao giờ mơ rằng ông sẽ sống ở Milwaukee, và ông cũng không bao giờ tưởng tượng rằng ông sẽ chạy marathon. Ông cho biết “Nguồn cảm hứng chính của tôi là Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao tôi làm điều này và tất nhiên Chúa đã thay đổi cuộc đời tôi.”