Browsing: lễ kỉ niệm hội thánh báp tít

100 Năm Tin Lành VN
0

50 nam 2HoiThanh.Com – Để rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu suốt nửa thế kỷ hầu việc Đức Chúa Trời, lượng giá những điều đã thực hiện được và hướng đến một khải tượng tươi mới, Tổng Hội Báp Tít Việt Nam (THBTVN) sẽ tổ chức ba ngày lễ lớn nhằm kỷ niệm năm mươi năm Giáo Hội Báp Tít Nam Phương (GHBTNP) đến Việt Nam (1959-2009).