Browsing: lan thu 39

Tin tức
0

Hoithanh.com – Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 39 đã diễn ra trong sự quan phòng và ban ơn dư dật của Chúa từ ngày 28/6/2014 đến 01/7/2014. Lễ Bế mạc đã được cử hành một cách long trọng vào lúc 19h 30 ngày 01/7/2014 vừa qua tại trường Chapman Univerdity, Orange, California.
MS Lê Vĩnh Thạch – Giáo hạt trưởng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ là chủ lễ và diễn giả cho chương trình bế mạc.