Browsing: katu

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Hội Thánh (HT) A Chôm 2 (một HT của cộng đồng sắc tộc Katu) vốn có một ngôi nhà thờ bằng gỗ lợp tole, do thời gian cùng với thiên tai đã khiến ngôi đền thờ xuống cấp trầm trọng. Trước nhu cầu HT cần có một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa an toàn, tiện nghi, MsNc quản nhiệm đã tiến hành xin phép để trùng tu, nhưng khi tiến hành thi công thì nhận thấy cả ngôi nhà không còn có thể sử dụng được nữa. HT trình xin chính quyền cho phép xây dựng một nhà thờ mới hoàn toàn. Ngôi nhà thờ đó nay đã hoàn tất với những cảm xúc nức lòng mừng rỡ của tôi con Chúa.