Browsing: Jacob Wukie

Quốc Tế
0

Hoithanh.com- “ Kể từ khi tôi tin rằng Ngài là Đấng tể trị và Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời tôi, tôi có thể cố gắng hết sức và phần còn lại do Ngài làm chủ. Ngài ban cho tôi những tài năng và khả năng mà tôi có, Ngài dạy tôi yêu thương những người xung quanh và cố gắng nỗ lực có ý nghĩa như thế nào”