Browsing: ht tô hiến thành

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Chương trình Truyền giảng kỷ niệm Chúa giáng sinh 2013 với chủ đề “Món Quà Giáng Sinh” được tổ chức vào tối 22/12/2013 tại nhà thờ Tô Hiến Thành. Hiện diện có khoảng hơn 450 con cái Chúa trong Hội thánh và 149 (59 người lớn và 90 thiếu nhi) thân hữu cùng tham dự.