Browsing: hành trình đức tin

Tin Lành
0

condo1HoiThanh.Com – Tôi vẫn thường tự hỏi mình về niềm tin của những người thuyền trưởng. Họ nhổ neo và cho thuyền bơi ra khơi xa thăm thẳm. Con thuyền đó bắt đầu một hành trình dài…