Browsing: Giê-Ri-Cô

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã sai một vị tướng chỉ huy của quân đội của Ngài đến với Giô-suê, người đang chuẩn bị cho trận chiến thành Giê-ri-cô. Ngài cũng thanh tẩy Giô-suê và ban cho ông chiến lược đánh trận.