Browsing: ếch nhái

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Tai vạ thứ hai Đức Chúa Trời giáng xuống Ai Cập là ếch nhái phủ kín đất. Qua tai vạ này, Pha-ra-ôn một cách chậm chạp đi đến sự nhận biết sự hiện diện của Chúa, nhưng khi tai vạ dừng lại, ông ta lại khép tấm lòng của mình lại.