Browsing: đuổi tà linh

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

chuasai12mondo0Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:1-15

Chúa Giê-su chỉ dẫn Mười Hai Môn Đệ về những điều họ sẽ đối diện khi họ đi ra rao giảng Tin lành tại Ga-li-lê, và cách nào họ cần phải giải quyết với những hoàn cảnh đó.