Browsing: đồng bào

Tin tức
0

HoiThanh.com – Chúng tôi chứng kiến nhiều người trước đây là những người nghiện ma túy, đòi nợ thuê, hay nghiện rượu, thuốc lá đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và được Chúa thay đổi đời sống. Bàn tay của Ngài cũng cứu nhiều gia đình mà trước đây rất hay xung đột vì người chồng tối ngày say sưa, không chịu làm việc, đánh đuổi vợ con.