Browsing: diễu hành ở Brazil

Quốc Tế
0

DieuhanhHoiThanh.Com – Sao Paulo (Brazil) – Thứ 2 ngày 2/11/2009, hơn 1 triệu người đã tham gia vào buổi thờ phượng, truyền giảng “Cuộc diễu hành cho Chúa Giê-xu”. Đây là một sự kiện đặc biệt tại Brazil trong thời gian qua, chương trình được tổ chức  bởi một nhà thờ địa phương và được tài trợ do chính những người bị cầm tù ở Mỹ trước đây vì tội buôn lậu.