Browsing: điều gì

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Quân đội của San-chê-ríp, vua A-sy-ri bao vây Giê-ru-sa-lem và đe dọa dân Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt San-chê-ríp và cứu dân Ngài thoát khỏi ông ta.