Browsing: Deb Baker

Quốc Tế
0

Trong số “hai mươi lăm điều đáng kinh ngạc bạn cần biết”, Lisa Miller của tờ Newsweek nêu vấn đề rằng: “theo lí thuyết, ít nhất, chúng ta đang dần trở nên giống người theo Ấn Độ giáo nhiền hơn và ít giống Cơ Đốc Nhân truyền thống hơn trong cách chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời, về chính chúng ta, về nhau và về cõi đời đời”.