Browsing: đảm bảo

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi phái Ma-na-se giải thích tại sao họ dựng một bàn thờ bên sông Giô-đanh – để nhấn mạnh rằng họ là người của Đức Chúa Trời, những người có quyền phục vụ Ngài.