Browsing: đại hội liên hữu lần 1

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Hơn 1000 đại biểu chính thức bao gồm các mục sư, mục sư nhiệm chức và các nhân sự đã tham dự kỳ đại hội chính thức đầu tiên của Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng để Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc trở thành một tổ chức tôn giáo chính thức được chính phủ công nhận.