Browsing: cuối năm

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Mục vụ Thương xót của Hội thánh Lời Sự Sống Hà Nội trong thời gian tới sẽ hướng tới chăm sóc trẻ mồ côi, người góa bụa và người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt (đau ốm, tù nhân, trại nhân cai nghiện). Đặc biệt ngoài những đối tượng trên, mục vụ cũng sẽ mở rộng hướng đến đối tượng người khuyết tật.