Browsing: cung điện

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Cha mẹ của Môi-se đã giấu ông trong ba tháng, rồi để Môi-se trong một cái thúng bằng cói và đặt ông giữa đám sậy sông Nin. Em bé Môi-se được con gái Pha-ra-ôn phát hiện ra và trở thành con của công chúa.