Browsing: của

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Phao-lô dùng A-ga và Sa-ra làm ví dụ về những người đang ở trong tình trạng nô lệ và những người được tự do. Ông tiếp tục chỉ ra những đứa con của lời hứa là : những người hưởng cơ nghiệp của Áp-ra-ham.