Browsing: co doc giao duc

Tin tức
0

Hoithanh.com – Nhằm nâng cao khả năng phục vụ Chúa trong lãnh vực Cơ Đốc Giáo Dục, vào lúc 9 giờ ngày 27/9/2014 vừa qua, Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTL Orange – 2130 N. Grand Ave, Santa Ana, California 92705 – đã cậy ơn Chúa tổ chức lớp huấn luyện Cơ Đốc Giáo Dục cho các giáo viên Trường chúa nhật (TCN) đến từ 10 Hội Thánh khu vực Nam California – Hoa Kỳ.

Tin tức
0

Hoithanh.com – Nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ Chúa trong lĩnh vực Cơ Đốc Giáo dục (CĐGD), Mục sư Quản nhiệm và Ban Cơ Đốc Giáo dục Hội Thánh An Lạc Tây cậy ơn Chúa thực hiện chương trình Bồi linh cho Hội Thánh nhân ngày Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội Chúa nhật 08/9/2012. Diễn giả cho ngày Bồi linh là Mục sư Nguyễn Lâm Hương – Ủy Viên  Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên hội.