Browsing: Chúa yêu thương

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay,  Ma-thi-ơ 7:1-12
love_heart2 Phân đoạn hôm nay giải thích rằng để những con cái Đức Chúa Trời ở trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài, họ cần ở trong mối quan hệ với những người khác.