Browsing: Chúa ơi

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trước giả Thi thiên, người đang ở dưới sự đe dọa của kẻ thù, cầu xin sự trợ giúp và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ông đã có sự xác nhận của Chúa về sự thắng lợi và hứa ngợi khen Ngài bằng bài ca vui mừng của ông.