Browsing: cậy nhờ thật

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Chúa Jêsus giảng bằng cách dùng phép ẩn dụ; Ngài là cây nho thật và các tín đồ là các nhánh. Chính sự hiệp một giữa cây nho và các nhánh nho cho phép nhánh sinh trái; và theo đúng nghĩa, Chúa Jêsus và những người tin phải hiệp một để những người tin có thể sinh trái trong đời sống của họ.