Browsing: cảm nhận

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Đại Hội Đức Tin Âu – Á diễn ra từ ngày 25 – 29/9/2013 tại HT Lời Sự Sống tại Moscow. Đại hội là sự kiện được chờ đợi nhất trong năm của cả Hội Thánh, là thời điểm để những người hầu việc Chúa trên toàn nước Nga và các nước lân cận tụ hội, làm chứng về công việc Chúa, để nhận được thức ăn thuộc linh, nhận sự tươi mới, sức mới và quay trở về kết quả hơn nữa cho công việc Ngài.