Browsing: cam lâm

Tin tức
0

Cảm tạ Chúa ! Bằng đức tin nơi Chúa mà bươn tới,vượt qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại, nhưng với tấm lòng khát khao tìm cầu Chúa, Tấm lòng của con dân Chúa Suối Lau đã ví nơi nầy cũng giống như  Bết-lê-hem, đất Giu-đa! ( Ma-thi-ơ 2:6 ). Họ đã dọn lòng đón Chúa ngự, là nơi ĐẤNG THÁNH LÂM PHÀM .