Browsing: ca sĩ nguyệt anh

Tin tức
0

Hoithanh.com – Từ ngàn năm trước, Thánh Ca được xem là dòng nhạc đầu tiên của loài người và cũng là dòng nhạc của hơn 2,1 tỉ tín đồ Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, nhạc Thánh Ca vẫn còn ít người biết đến…