Browsing: ban nhạc cơ đốc

Quốc Tế
0

the jackson1HoiThanh.Com – Ban nhạc Cơ đốc nổi tiếng Hoa kỳ và đang được biết đến nhiều tại Châu Á The Jacksons Family sẽ đến Việt Nam để làm khách mời đặc biệt để trình diễn trong hai chương trình  truyền giảng của giới sinh viên vào ngày 7-12 và chương trình truyền giảng Với trọn tấm lòng lần thứ 2 – Nguồn Tình Yêu vào ngày 11/12  sắp tới. Họ là ai?