Browsing: ân sủng

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:14-26
jesushealsthebleedingwoman2Chúa Giê-su công bố đức tin của những người bị xã hội ruồng bỏ thông qua ba sự kiện: gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ Ngài, làm sống lại một bé gái đã chết, và chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết.