Browsing: A-môn

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Việc cải cách của Ê-xê-chia đã khôi phục lại các nhiệm vụ trong đền thờ và phá hủy tất cả các thần tượng trong vòng dân Giu-đa, nhưng điều đó đã không thể kéo dài sự ảnh hưởng của nó trong đời của Ma-na-se và A-môn.