Browsing: 700 tín hữu

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Để đáp ứng nhu cầu tâm linh cũng như giúp con dân của Chúa trong các Hội Thánh tại khu vực Bù Đăng, tỉnh Bình Phước học biết Lời Chúa, Ban Hiệp nguyện Tin Lành khu vực huyện Bù Đăng đã tổ chức chương trình Bồi linh quý III với chủ đề “Sống Giữa Đời” vào ngày 01/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng.