Browsing: 66 người

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Để đồng bào ở quận Thủ Đức – Tp HCM sớm biết về Chúa và tin thờ Ngài; Hội Thánh Thủ Đức đã đẩy mạnh công tác truyền giảng cứu người trong những năm qua. Song song với việc tổ chức chương trình truyền giảng hàng tuần vào mỗi tối Chúa nhật,  Hội Thánh Thủ Đức cũng lên kế hoạch truyền giảng tập trung trong năm, đây là điểm đặc biệt của Hội Thánh trong năm nay.