Browsing: 4500

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Nhằm giúp tín hữu hình thành và xây dựng một nếp sống đạo tốt đẹp, đem lại nhiều lợi ích cho Nhà Chúa, đồng thời đáp ứng nhu cầu thuộc linh của con dân Chúa trên địa bàn, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội đồng Bồi linh toàn tỉnh trong hai ngày 14-15/03/2015 tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ.